MAIN MENU

3D MANUFACTURING INSPECTION

 

tytjhgjk

Các kỹ sư công ty Star Global sử dụng công nghệ số hóa và các phần mềm kiểm định mới nhất tiến hành đo không tiếp xúc để kiểm định 3D các thành phần của sản phẩm cơ khí có đáp ứng đúng thông số kỹ thuật hay không.

Để cung cấp một giải pháp tốt nhất và đáng tin cậy, công ty Star Global dùng máy quét laser 3D Faro Focus S350 để mang lại kích thước cực kỳ chính xác cho các phần cần được kiểm định của sản phẩm.

Kiểm định 3D cơ khí là đánh giá các đặc điểm hình học của các bộ phận, đối tượng sản phẩm để đảm bảo tuân thủ theo đúng các thông sô kỹ thuật thiết kế. Kiểm định  sẽ xác minh lại tính chính xác các đặc điểm hình dạng hình học có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của sản phẩm-đây là một bước quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc trong quá trình sản xuất.

Thông qua việc scan một phần hình dạng hay toàn bộ hình dạng vật lý của sản phẩm, dữ liệu quét 3D được so sánh trực tiếp với mô hình thiết kế CAD để xác minh rằng phần sản phẩm đáp ứng đúng với các thông số kỹ thuật. Cũng có thể dùng dữ liệu Scan để so sánh với các dữ liệu Scan khác trong suốt quá trình sản xuất để kiểm tra các thành phần được sản xuất đúng theo thiết kế.

Chúng tôi có thể cung cấp kết quả kiểm tra 3D bằng nhiều hình thức:

  • Bản đồ nhiệt phân tích phần sai lệch
  • Bản đồ màu lệch với chú thích
  • Thông tin sai số cho bất kỳ vị trí nào
  • Các đường topography trên bề mặt dữ liệu 3D của sản phẩm.

 

 

 

  • Online : 5
  • Tháng : 11010
  • Tổng : 140505

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình