Dịch vụ quét 3D - Scan 3D công Trình - starglobal3d.com

Dịch vụ quét 3D - Scan 3D công Trình - starglobal3d.com

MAIN MENU

DỊCH VỤ QUÉT 3D

THIẾT KẾ NGƯỢC

STAR GLOBAL có th thiết kế ngược các bộ phận và các sn phm phục vụ cho các mục đích kỹ thuật khác và / hoc tái sn xut các b phn hin ti bng cách to ra mt mô hình CAD đ đối chiếu với bản thiết kế ban đu.

BN V HOÀN CÔNG

Chúng tôi có th to ra bn v hoàn công 2D hoc 3D da trên các đi tượng vt lý, rt hu hiu trong thay thê các thit b mi. Ví d: H thng x lý nước dn (BWTS).

KIM ĐNH CHT LƯỢNG

Bng cách s dng Kim tra 3D, STAR GLOBAL có th kim tra mt phn vt th đi vi mô hình ban đu và/hoc mt phn bn v đ đm bo phù hp hay không vi các yêu cu k thut.

 TÀI LIU 3D 

Hình dng hình hc phc tp 3D ca vt th có th được to ra trong vài phút. STAR GLOBAL có th s dng chúng cho vic mô phng 3D ca các phòng máy, báo cáo phá hy ca tàu, hoc kim tra 3D. 

PHÉP ĐO 3D

S dng thiết b đo 3D có đ chính xác cao, STAR GLOBAL có th cung cp thông tin vi thi gian thc h trc XYZ ca các đi tượng vt lý. Hoc là cho điu chnh trc tiếp ngoài thc đa, hoc cho báo cáo

QUÉT 3D

Quét laser 3D (3D laser scanning) s dng công ngh không phá hy và là mt thiết b đo không tiếp xúc cho phép d liu được chp bng k thut s mà không làm tn hi đến đi tượng vt lý được quét.

 PHÉP ĐO HÌNH HC 

Phép đo hình hc s dng tia laser. Ví d đo đường cong giy, đo đ thng hoc đo linebore.

KIỂM TRA PHÁ HỦY ỐNG

Chúng tôi có th chp được tt c các đường ng, mt bích, van và nhiu mt bích, van và nhiu hơn na s dng thiết b quét 3D di đng.

TRC CĂN CHNH

STAR GLOBAL có mt đi ngũ k thut viên dch v có nhiu kinh nghim vi s liên kết ca các máy bơm, máy nén khí, máy phát đin và hp s.

  • Online : 7
  • Tháng : 8025
  • Tổng : 109714

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình