MAIN MENU

Xác định tie-in point bằng công nghệ số hóa 3D

 

Trong quá trình xây dựng nhà máy, việc lắp ráp các modules để trở thành một hệ thống hoàn chỉnh đòi hỏi độ chính xác cao. Do đó, các điểm đấu nối (tie-in point) phải được xác định tỉ mỉ và chi tiết. Từ trước đên nay, các kỹ sư đang sử dụng máy toàn đạc để xác định thông số này. Việc áp dụng phương pháp này mất rất nhiều thời gian để xác định đủ các điểm và tính toán để đưa ra kết quả chính xác nhất.

Một giải pháp mới đang được các kỹ sư đưa vào áp dụng là sử dụng máy quét 3D laser, quét lại toàn bộ modules, skid và spool sau đó đưa vào phần mềm chuyên dụng để xác định điểm đấu nối (tie-in point). Phương pháp này tỏ ra hiệu quả về mặt thời gian, do tốc độ thu thập dữ liệu của máy quét lên tới một triệu điểm trong một giây. Dữ liệu thu thập được sẽ được đưa vào máy tính phân tính và đưa ra kết quả một cách nhanh chóng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khảo sát xác định tie-in point cho các modules, skid, spool và piperack với quy trình làm việc chuyên nghiệp, đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác.


Module đã được scan 3D để xác định Tie-in point


Tie-in point xác định trong phần mềm AutoCAD

  • Online : 7
  • Tháng : 581
  • Tổng : 164172

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình