Dự án số hóa khác sạn RAFFLES GRAND HOTEL D’ANGKOR

Dự án số hóa khác sạn RAFFLES GRAND HOTEL D’ANGKOR

MAIN MENU

 Các kỹ sư đội ngũ Star Global JSC thực hiện các trạm quét hiện trạng bên ngoài và bên trong khách sạn Raffles Grand Hotel d’Angkor

 Các kỹ sư đội ngũ Star Global JSC thực hiện các trạm quét hiện trạng bên ngoài và bên trong khách sạn Raffles Hotel Le Royal

Với tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, chỉ trong thời gian hai tuần đội ngũ kỹ sư công ty Star Global JSC đã tiến hành triển khai quét, ghép nối và lọc nhiễu với tổng cộng hơn 1000 trạm quét cho hai khách sạn bằng phần mềm chuyên dụng SCENE để số hóa dựng lên mô hình đám mây điểm hiện trạng kiến trúc toàn bộ bên trong và bên ngoài của hai khách sạn tại Campuchia. Sau đó kết hợp các phần mềm chuyên dụng dễ dàng dựng lại mô hình 3D đúng hiện trạng nhất.

 Dữ liệu đám mây điểm khách sạn Raffles Grand Hotel d’Angkor

     Dữ liệu đám mây điểm khách sạn Raffles Hotel Le Royal         

  • Online : 6
  • Tháng : 818
  • Tổng : 184414

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình