Organization and Management

Organization and Management

MAIN MENU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

STAR GLOBAL ứng dụng phần mềm tích hợp ERP hay nói cách khác, sự quản lý vận hành của công ty, làm việc với thông tin và số liệu được cập nhật trên cơ sở dữ liệu web và thời gian thực, mỗi thành viên của chúng tối có thể tương tác làm việc cùng nhau tại mọi thời điểm, mọi vị trí từ những chiếc điện thoại thông minh (smart phones) và thiết bị di động.

Hệ thống quản lý ERP này thúc đẩy sự chuyên nghiệp tại bất kỳ nơi làm việc của đội ngũ STAR GLOBAL và cũng củng cỗ niềm tin (TRUST) nơi khách hàng. Khách hàng có thể yên tâm rằng khi làm việc với chung tôi, khách hàng sẽ có được toàn bộ sự hỗ trợ từ đội ngũ STAR GLOBAL, dù là ở đâu hay bất cứ nơi nào.

Công ty được tổ chức trong một hệ thống có liên kết bền chặt được thể hiện bởi biểu đồ sáng tạo O-chart. Theo đó, mỗi bộ phận được bao bọc và hỗ trợ bởi tất cả các phòng ban liên quan xung quanh. Điều này nhằm đảm bảo tất cả nguồn lực được áp dụng một cách tối đa để cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất và các giải pháp chi phí hợp lý đến tất cả các khách hàng của STAR GLOBAL.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

STAR GLOBAL ứng dụng phần mềm tích hợp ERP hay nói cách khác, sự quản lý vận hành của công ty, làm việc với thông tin và số liệu được cập nhật trên cơ sở dữ liệu web và thời gian thực, mỗi thành viên của chúng tối có thể tương tác làm việc cùng nhau tại mọi thời điểm, mọi vị trí từ những chiếc điện thoại thông minh (smart phones) và thiết bị di động.

Hệ thống quản lý ERP này thúc đẩy sự chuyên nghiệp tại bất kỳ nơi làm việc của đội ngũ STAR GLOBAL và cũng củng cỗ niềm tin (TRUST) nơi khách hàng. Khách hàng có thể yên tâm rằng khi làm việc với chung tôi, khách hàng sẽ có được toàn bộ sự hỗ trợ từ đội ngũ STAR GLOBAL, dù là ở đâu hay bất cứ nơi nào.

Công ty được tổ chức trong một hệ thống có liên kết bền chặt được thể hiện bởi biểu đồ sáng tạo O-chart. Theo đó, mỗi bộ phận được bao bọc và hỗ trợ bởi tất cả các phòng ban liên quan xung quanh. Điều này nhằm đảm bảo tất cả nguồn lực được áp dụng một cách tối đa để cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất và các giải pháp chi phí hợp lý đến tất cả các khách hàng của STAR GLOBAL.

  • Online : 8
  • Tháng : 9652
  • Tổng : 139147

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình