MAIN MENU

KHU CÔNG NGHIỆP TƯƠNG TÁC THÔNG MINH

Để nâng cao công tác quản lý hạ tầng, quy hoạch tổng thể khu công nghiệp, Phần mềm “Khu Công Nghiệp tương tác thông minh – Smart Zone 3D/360” của công ty Cổ phần giải pháp chuyên gia Star Global là một nền tảng số trực quan sinh động, một giải pháp quan trọng góp phần thay đổi cách thức quản lý và vận hành hiện tại trong các nhà máy trong cuộc CMCN 4.0 hiện nay.

- Quản lý máy móc/thiết bị/tài sản, các hệ thống HVAC, điện, nước, chữa cháy: Chức năng cho phép ban quản lý nhà máy tích hợp thông tin lên từng tài sản, thiết bị như nhà sản xuất, nhà cung cấp, quá trình bảo trì…trên hình ảnh 3600, từ đó dễ dàng truy xuất và thay đổi khi cần thiết. Ngoài ra phần mềm còn cho phép đấu nối cơ sở dữ liệu ERP hiện hữu thông qua API

- Tích hợp hệ thống chiếu sáng thông minh, camera: Cho phép đấu nối dữ liệu của hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát vào phần mềm, từ đó cho phép theo dõi và điều khiến ngay trên phần mềm

- Tích hợp dữ liệu của các sensor được gắn trên các thiết bị: Dữ liệu từ các sensor được gắn trên mỗi thiết bị dùng để kết nối các thiết bị với nhau và kết nối với hệ thống điều khiển có thể được tích hợp vào phần mềm và được theo dõi real-time trên hình ảnh 360.

- Lưu trữ và quản lý dữ liệu đám mây điểm của không gian được số hóa: Mỗi thiết bị/máy móc/nhà xưởng sau khi được số hóa bằng công nghệ 3D laser scanning được lưu trữ và quản lý trên phần mềm và được sử dụng cho nhiều mục đích kỹ thuật khác nhau như làm hồ sơ hiện trạng, kiểm định, thiết kế ngược, lắp ghép thử nghiệm…

- Quản trị nội dung: Tính năng dành cho Ban quản lý để quản lý giao diện phần mềm và các nội dung thể hiện bao gồm hình ảnh 360 độ, mô hình 3D/360, biểu tượng điều hướng tham quan, các bài viết, video, nhạc…

- Quản trị hệ thống: Tính năng dành cho Ban quản lý để thực hiện việc tạo mới hoặc xóa các tài khoản và phân quyền, phân cấp và quản lý hoạt động của các tài khoản đó. Định kỳ sao lưu, phục hồi dữ liệu đề phòng sự cố.

- Bản đố tổng thể các điểm số hóa: Bản đồ 2D tổng thể thể hiện chính xác vị trí các điểm được số hóa được tích hợp trên phần mềm “NHÀ MÁY TƯƠNG TÁC THÔNG MINH -SMART FACTORY 3D/360”. Qua đó cho phép người dùng có thể thấy được tương quan vị trí giữa các địa điểm trong nhà máy và vị trí giữa nhà máy và các đại điểm khác.

  • Online : 8
  • Tháng : 579
  • Tổng : 164170

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình