MAIN MENU

SỐ HÓA 3D ĐỂ LÀM TRANG TRẠI TƯƠNG TÁC THÔNG MINH

Hiện nay nền nông nghiệp của các nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng và đạt được rất nhiều thành tựu nhất là với các trang trại, đồn điền... quản lý sản xuất và chăn nuôi với quy mô rất lớn, tuy nhiên ở Việt Nam thì đưa công nghệ vào nông nghiệp vẫn còn mới mẻ và lạ lẩm, nhưng qua đó thấy được tiềm năng và lợi ích khổng lồ từ công nghệ cũng như ứng dụng trang trại tương tác thông minh này.

Đối với  quản lý, theo dõi quá trình tăng trưởng theo thời gian thì công nghệ số hóa 3D có thể hổ trợ số hóa hiện trạng ban đầu và sau một khoảng thời gian tăng trưởng để từ đó đưa ra kết quả so sánh chính xác và cụ thể nhất những thay đổi trên cơ thể vật nuôi, đánh giá chất lượng, kiểm soát quy trình chăn nuôi hợp lý.

  • Online : 9
  • Tháng : 602
  • Tổng : 164193

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình