Insurance

Insurance

MAIN MENU
  • Bảo Hiểm

Lake Mary, FL ngày 20 tháng 9 năm 2016 - FARO (NASDAQ: FARO) nguồn đáng tin cậy nhất trên thế giới về các giải pháp đo lường và hình ảnh 3D cho đo lường nhà máy, thiết kế sản phẩm, an toàn công cộng, xây dựng ứng dụng BIM/CIM và mô hình 3D, thông báo việc phát hành FARO Zone 2D, một phần mềm vẽ sơ đồ hoàn toàn mới cho các chuyên gia thực thi pháp luật, chữa cháy và bảo hiểm.

 

Lake Mary, FL ngày 16 tháng 6 năm 2017 - FARO (NASDAQ: FARO), tiếp tục công bố phát hành phần mềm FARO Zone 3D. Nền tảng công nghệ này giúp cho việc phân tích dữ liệu và tái dựng lại hiện trường được linh hoạt hơn.
 

1. Số hóa các tài sản được bảo hiểm

 

 

THÊM THÔNG TIN

 

 

2. Thiết kế ngược

 

 

THÊM THÔNG TIN

 

 

3. Đánh giá thiệt hại

 

 

THÊM THÔNG TIN

 

 

Menu
  • Online : 5
  • Tháng : 5191
  • Tổng : 106880

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình