Bảo Hiểm Nhà Máy

Bảo Hiểm Nhà Máy

MAIN MENU
  • Bảo Hiểm Nhà Máy

 

 

Ứng Dụng

 
-   Ghi nhận hiện trạng ban đầu.
 
-   Hiện trạng khi xảy ra tai nạn.
 
-   Đánh giá mức độ thiệt hại.
 
-   Cơ sở giải quyết đền bù.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, dữ liệu hiện trường
 
    được phân tích mọi lúc, mọi nơi.
 
-   Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng
 
    cứ còn lưu lại (như ảnh panorama, point cloud model..), số liệu sẽ
 
    được lưu trữ một cách an toàn.
 
-   Số liệu thu thập được sử dụng để xây dựng mô hình 3D hiện trường
 
    phục vụ công tác phân tích, điều tra và tranh tụng.
 
-   Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy.
 
-   Dễ dàng phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn.
 
-   Quản lý tài sản.
 
-   Quản lý rủi ro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 3
  • Tháng : 12006
  • Tổng : 141501

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình