Công Tác Địa Chính - Quản Lý Tài Nguyên

Công Tác Địa Chính - Quản Lý Tài Nguyên

MAIN MENU
  • Công Tác Địa Chính - Quản Lý Tài Nguyên

Ứng Dụng

 

-   Lập bản đồ địa chính.
 
-   Quy hoạch sử dụng đất.
 
-   Quy hoạch đô thị.
 
-   Quy hoạch khu công nghiệp.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Xác nhận hiện trạng, thể hiện biến động của các loại đất.
 
-   Quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu dân cư,
 
    đường giao thông, cấp thoát nước, thiết kế các công trình dân dụng.
 
-   Làm cơ sở thanh tra tình hình sử dụng đất và giải quyết tranh chấp đất đai.
 
-   Làm cơ sở để giao đất, đăng ký đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền
 
    sử dụng đất nói chung và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
 
    dụng đất ở khu vực đô thị nói riêng.
 
 
 
 
 
 
  • Online : 4
  • Tháng : 12011
  • Tổng : 141505

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình