Đánh Giá Mức Độ Thiệt Hại Do Thiên Tai

Đánh Giá Mức Độ Thiệt Hại Do Thiên Tai

MAIN MENU

Ứng Dụng

 

-   Ghi lại hiện trường
 
-   Đánh giá mức độ thiệt hại
 
-   Lập báo cáo trình cơ quan chức năng
 
-   Cơ sở khắc phục hậu quả
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, dữ liệu hiện trường được phân tích
 
    mọi lúc, mọi nơi.
 
-   Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng cứ còn lưu
 
    lại (như ảnh panorama, point cloud model..), số liệu sẽ được lưu trữ một cách
 
    an toàn.
 
-   Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 12
  • Tháng : 12797
  • Tổng : 142292

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình