Đánh Giá Thiệt Hại

Đánh Giá Thiệt Hại

MAIN MENU
  • Đánh Giá Thiệt Hại

 

Ứng Dụng

 

-   Tiến hành quét hiện trường để đánh giá thiệt hại.
 
 
Lợi Ích
 
-   Nhanh chóng thu thập số liệu hiện trường một cách đầy đủ,
 
    chính xác, chi tiết giúp cho việc xác định mức độ thiệt hại thuận lợi.
 
-   Một công cụ giá trị để làm căn cứ trong quá trình điều tra nguyên
 
    nhân xảy ra tai nạn.
 
  • Online : 6
  • Tháng : 12035
  • Tổng : 141530

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình