Khảo Sát Địa Hình

Khảo Sát Địa Hình

MAIN MENU
  • Khảo Sát Địa Hình

Ứng Dụng

 

-   Xác định diện tích, khảo sát và phát triển mỏ.
 
-   Đánh giá lại khối lượng khai thác.
 
-   Quản lý khai thác mỏ.
 
-   Theo dõi và báo cáo tiến độ khai thác mỏ.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Tối ưu hóa khai thác, tận thu mỏ.
 
-   Dữ liệu thu được cho được kết quả về địa hình xung quanh giúp
 
    thiết kế được kế hoạch xây dựng các công trình phụ trợ tại hiện
 
    trường và quy trình vận chuyển trong khai thác.
 
-   Dữ liệu thu thập nhanh chóng, chính xác, đầy đủ cho thấy được
 
    thể tích, diện tích và các vấn đề liên quan…giúp lên kế hoạch khai thác.
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 5
  • Tháng : 804
  • Tổng : 184400

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình