Khảo Sát Hiện Trạng

Khảo Sát Hiện Trạng

MAIN MENU
  • Khảo Sát Hiện Trạng

Ứng Dụng

 

         -  Tài liệu hoàn công

 

-        -  Hồ sơ thiết kế bổ sung, nâng cấp nhà máy

 

-        -  Mô hình hệ thống đường ống, thiết bị

 

-        -  Số hóa nhà máy

 

-        -  Hồ sơ bảo hiểm nhà máy

 

-        -  Quy hoạch nhà máy

 

 

 Lợi ích

 

  -  Số liệu đo đạc đầy đủ, nhanh chóng và với độ chính

 

     xác lên tới mm hỗ trợ đắc lực trong việc lập kế hoạch

 

     thi công, mua sắm vật tư và hạn chế tối đa những thay

 

     đổi, điều chỉnh trong quá trình triển khai. 

 

  -  Mô hình 3D được lên nhanh chóng và dễ dàng thể hiện

 

     chính xác từng chi tiết giúp việc bảo quản tài sản tốt hơn.

 

  -  Các đám mây được sử dụng để phát triển và xây dựng

 

     những mô hình trong và ngoài nhà máy, hỗ trợ xây dựng

 

     kế hoạch và phương án thi công cải tạo, bổ sung cũng như

 

     bảo trì, sửa chữa công trình.

 

 

 

 

 

 

  • Online : 11
  • Tháng : 12779
  • Tổng : 142274

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình