Khảo Sát Hiện Trạng

Khảo Sát Hiện Trạng

MAIN MENU
  • Khảo Sát Hiện Trạng

Ứng Dụng

 

-   Đo đạc/ phân tích địa hình
 
-   Đo đạc công trình
 
-   Vẽ bản đồ xây dựng
 
-   Khảo sát hạ tầng
 
-   Tính thể tích và khối lượng công việc cần thực hiện
 
-   Kiểm tra tính tương thích/ phù họp trong quy hoạch
 
 
Lợi Ích
 
-   Đánh giá được khả năng xây dựng, dự toán được chi phí,
 
    dự đoán những tình huống phát sinh có thể xảy ra nhanh chóng.
 
-   Số liệu đo đạc đầy đủ, nhanh chóng và với độ chính xác cao hỗ
 
    trợ đắc lực cho công tác thiết kế.
 
-   Các đám mây điểm được sử dụng để phát triển và xây dựng những
 
    mô hình 3D nội thất và ngoại thất, hỗ trợ xây dựng kế hoạch và phương
 
    án thi công cải tạo, bổ sung cũng như bảo trì, sửa chữa công trình.
 
  • Online : 5
  • Tháng : 12785
  • Tổng : 142280

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình