Khảo Sát Hiện Trạng

Khảo Sát Hiện Trạng

MAIN MENU
  • Khảo Sát Hiện Trạng

 

Ứng Dụng

-   Sự ăn mòn vỏ tàu, các chi tiết tiếp xúc nước biển, nước sông.
 
-   Mức độ hư hại bề mặt (vỏ tàu, chân vịt...).
 
-   Xác định diện tích và tối ưu hóa cách bố trí các hợp phần 
 
    tại các khu vực cảng biển, khu vực neo đậu..
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Dữ liệu thu được đầy đủ, chính xác và chi tiết giúp dễ dàng
 
    phát hiện hư hại và lên phương án sửa chữa kịp thời, nhanh
 
    chóng và hiệu quả
 
 
 
 
 
  • Online : 12
  • Tháng : 12791
  • Tổng : 142286

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình