Khảo Sát Hiện Trạng

Khảo Sát Hiện Trạng

MAIN MENU
  • Khảo Sát Hiện Trạng

Ứng Dụng

 

-   Đo đạc địa hình.
 
-   Đo kích thước và định tuyến.
 
-   Hư hại và Biến dạng mặt đường.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Nhanh chóng, chính xác cho phép người dùng có thể quan sát, khảo sát một cách trực
   
    quan.
 
-   Lên phương án xây dựng và duy tu các công trình giao thông như đường xá, cầu cống, các
   
    công trình phụ trợ.
 
-   Dùng làm tài liệu cho việc theo dõi, kiểm tra và trùng tu sữa, sữa chữa.
 
-   Thu thập được các thông số chi tiết và đầy đủ về hiện trạng công trình nhanh hơn các biện
 
    pháp thông thường nhiều lần.
 
-   Bảo đảm được sự an toàn lao động khi tiến hành đo đạc hiện trạng công trình.
 
-   Có được dữ liệu chi tiết, đầy đủ và chính xác hơn các cách làm thông thường gấp nhiều lần
 
    và tốc độ thu thập dữ liệu rất nhanh.
 
-   Tính toán diện tích lớp nhựa bề mặt nhanh gắp nhiều lần phương pháp thông thường và đạt
 
    độ chính xác rất cao.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 12
  • Tháng : 12792
  • Tổng : 142286

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình