Khảo Sát Hiện Trạng - Đánh Giá Thay Đổi - Tác Động Môi Trường

Khảo Sát Hiện Trạng - Đánh Giá Thay Đổi - Tác Động Môi Trường

MAIN MENU
  • Khảo Sát Hiện Trạng - Đánh Giá Thay Đổi - Tác Động Môi Trường

Ứng Dụng

 

-   Đánh giá tình trạng sạt lỡ, sụt lún.

 

-   Đánh giá tình trạng sa mạc hóa.

 

-   Theo dõi xu hướng thay đổi mực nước song và dòng chảy

 

 

 

Lợi Ích

 

-   Cho ra được các số liệu, chỉ số, kích thước, số đo….làm cơ sở chuẩn

 

    hóa cho việc so sánh và đánh giá mức độ tác động của môi trường

 

    tự nhiên qua thời gian.

 

 

 

 

 

 

 

  • Online : 5
  • Tháng : 5553
  • Tổng : 149194

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình