Kiểm Tra Tương Thích & Phát Hiện Xung Đột

Kiểm Tra Tương Thích & Phát Hiện Xung Đột

MAIN MENU
  • Kiểm Tra Tương Thích & Phát Hiện Xung Đột

Ứng Dụng

 

-   Giúp kiểm tra một cách chi tiết, nhanh chóng những xung đột về mặt hình

 

    học, thẩm mỹ  từ đó điều chỉnh và hoàn thiện

 

 

Lợi Ích

 

-   Công nghệ 3D scanning giúp ghi nhận toàn bộ hiện trạng công trình, những

 

    phần đã được xây dựng trước khi một công trình hay một chi tiết chuẩn bị

 

    được đưa vào bổ sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Online : 3
  • Tháng : 12026
  • Tổng : 141521

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình