Forestry - Agriculture

Forestry - Agriculture

MAIN MENU
  • Lâm Nghiệp - Nông Nghiệp

Công nghệ 3D Laser Scanning cung cấp khả năng cung cấp dữ liệu chính xác và đầy đủ về các yếu tố cần thiết cho việc nguyên cứu và

khảo sát Lâm nghiệp, Nông nghiệp. Cho phép các tổ chức có cách nhìn nhận cũng như đánh giá đúng bản chất sự việc đang diễn ra tại 

địa điểm cần khảo sát.

 

"Lâm nghiệp chính xác" được định nghĩa bằng cách sử dụng các hệ thống thông tin tiên tiến và thông minh vào phục vụ công việc khảo 

sát và đánh giá hiện trạng thông qua việc thu thập dữ liệu chính xác và đầy đủ đồng thời đảm bảo được tính nhanh chóng và an toàn 

trong toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu. Từ nguồn dữ liệu đó giúp đưa ra được các quyết định chính xác để nâng cao hiệu suất công tác

cũng như cải tạo canh tác lâm nghiệp, nông nghiệp.

 

Công nghệ 3D Laser Scanning là một trong những công cụ tiên tiến nhất được áp dụng trong việc lên các bản đồ 3D trong Lâm nghiệp và

Nông nghiệp nhờ vào khả năng thu thập dữ liệu tối ưu về thời gian, tính chính xác và thông tin thu thập đầy đủ của mình cho phép người

dùng đo lường được kích thước cũng như nhận thấy được sự thay đổi hiện trạng theo thời gian, từ đó đưa ra các giả thuyết và kế hoạch

hành động trong tương lại mang tính xác thực hơn.

 

 

1. Đo đạc trắc địa

 

 

THÊM THÔNG TIN

 

 

2. Quy hoạch Thủy lợi, Lâm nghiệp, Nông nghiệp

 

 

THÊM THÔNG TIN

 

 

 

 

 

 

Menu
  • Online : 8
  • Tháng : 8018
  • Tổng : 109706

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình