Lên Mô Hình 3D

Lên Mô Hình 3D

MAIN MENU
  • Lên Mô Hình 3D

 

Ứng Dụng

 

-   Lắp ghép thử nghiệm các cấu trúc lớn, phức tạp.
 
-   Kiểm tra xung đột trong quá trình nâng cấp lắp ghép bổ sung.
 
-   Thiết kế ngược và cải tiến thiết kế.
 
-   Mô phỏng đào tạo tập huấn.
 
 
 
Lợi Ích
 
-   Tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng độ chính xác và chuyên nghiệp từ
 
     khâu chế tạo đến khâu ghép nối
 
-   Trong các trường hợp xảy ra sự cố với giàn, công nghệ quét Laser
 
     3D là phương thức an toàn và nhanh chóng nhất phục vụ cho việc
 
     kiểm tra, đánh giá thiệt hại và đề xuất phương án khắc phục.
 
-    Nhanh chóng đo đạc, lên mô hình chi tiết cho hệ thống hệ thống
 
     đường ống mà phương pháp thông thường rất khó hoặc không thể
 
     làm được trong một thời gian ngắn hơn gấp nhiều lần.
 
-    Dữ liệu thu thập được lưu trữ mãi mãi phục vụ công tác quản lý,
 
     đào tạo, tập huấn.
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 4
  • Tháng : 12013
  • Tổng : 141508

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình