Nghiệm Thu - Vận Hành

Nghiệm Thu - Vận Hành

MAIN MENU
  • Nghiệm Thu - Vận Hành

Ứng Dụng

 

-   Tài liệu hoàn công
 
-   Số hóa công trình
 
-   Mô phỏng đào tạo, tập huấn
 
 
 
Lợi Ích
 
-   Ngay khi hình thành được đám mây điểm 3D, số liệu đã
 
    sẵn sàng ứng dụng được, có thể tiến hành đo đạc trực tiếp,
 
    xuất sang bất kỳ phần mềm CAD phổ biến nào, xây dựng
 
    mô hình 3 chiều, chuyển đổi sang các chương trình BIM để 
 
    tổng hợp các bản vẽ 2D, bản vẽ kích thước hay các mô hình 3D
 
    hoàn chỉnh (Solid 3D) …sau đó là các mô hình 4D, 5D, 6D, 7D.
 
 
 
 
 
  • Online : 4
  • Tháng : 12026
  • Tổng : 141521

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình