Quản Lý Công Trình

Quản Lý Công Trình

MAIN MENU
  • Quản Lý Công Trình

Ứng Dụng

 

-   Bảo trì, bảo dưỡng, duy tu…
 
-   Quản lý tài sản.
 
-   Quản lý hạ tầng.
 
 
 
Lợi Ích
 
-   Tăng hiệu suất, chất lượng cập nhật và trao đổi thông tin
 
    giữa những thành viên liên quan tới dự án.
 

-   Giảm về chi phí quản lý và sử dụng các tài liệu liên quan

 

    đến dự án.

 

-   Không Hạn chế trong việc lưu trữ , quản lý và trao đổi các

 

    thông tin ghi chép thường ngày về dự án.

 

 

 

 

 

  • Online : 6
  • Tháng : 12026
  • Tổng : 141521

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình