Quản Lý Thi Công

Quản Lý Thi Công

MAIN MENU
  • Quản Lý Thi Công

Ứng Dụng

 

-   Thẩm tra cấp độ thiết kế (kiểm tra từng giai đoạn).
 
-   Lắp ghép bổ sung.
 
-   Đo đạc biến dạng.
 
-   Phân tích bề mặt công trình.
 
-   Đánh giá tác động của dự án đối với các công trình xung quanh.
 
-   Quan trắc nghiêng, lún.
 
-   Theo dõi tiến độ thi công (lập Báo cáo tiến độ thi công).
 
 
 
Lợi Ích
 
-   Các phân tích xung đột và tương thích giữa hợp phần mới và cũ được thực
 
    hiện một cách nhan chóng và chính xác.
 
-   Tiến hành ghép nối thử nghiệm trên máy tính trước khi thực hiện thực tế,
 
    giảm được đáng kể chi phí trong khâu vận chuyển, lắp ráp khi sai sót.
 
-   An toàn lao động: khả năng thu thập dữ liệu từ xa và đầy đủ, chính xác đảm
 
    bảo người sử dụng không phải thực hiện các công việc nguy hiểm đồng thời
 
    với tốc độ quét thu thập dữ liệu nhanh giúp người sử dụng nhanh chóng rời
 
    khỏi hiện trường, không gây khó khăn trong quá trình hoạt động.
 
 
 
 
 
 
  • Online : 4
  • Tháng : 12026
  • Tổng : 141521

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình