Quy Hoạch - Quản Lý Môi Trường

Quy Hoạch - Quản Lý Môi Trường

MAIN MENU
  • Quy Hoạch - Quản Lý Môi Trường

        Ứng Dụng

 

-   Quy hoạch khu xử lý chất thải.
 
-   Tính thể tích phế liệu/ chất thải cần xử lý và biện pháp xử lý
 
-   Thanh tra hệ thống xử lý chất thải (ống khói, ống dẫn thải…)
 
-   Xác định diện tích khu vực bị ô nhiêm.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Xác định khối lượng rác thải.
 
-   Trực quan hóa tình trạng ô nhiễm môi trường của khu vực nhất định.
 
-   Xác định được chiều cao và thể tích ống khói mà không cần đến các 
 
    phương tiện hổ trợ (giàn dáo, thang, dây….).
 
-   Kiểm tra mức độ tuân thủ quy định về môi trường của các doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 
  • Online : 5
  • Tháng : 12021
  • Tổng : 141516

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình