Thiết Kế Công Trình

Thiết Kế Công Trình

MAIN MENU
  • Thiết Kế Công Trình

Ứng Dụng

 

-   Lên mô hình thiết kế từ dữ liệu khảo sát.
 
-   Sao chép và cải tiến thiết kế.
 
-   Thiết kế bổ sung.
 
 
 
Lợi Ích
 
-   Mô hình thiết kế phản ánh đúng hiện trạng thực tế công trình.
 
-   Dễ dàng sao chép hoặc cải tiến thiết kế mẫu.
 
-   Kiểm tra tính tương thích và phù hợp khi thiết kế bổ sung.
 
  • Online : 4
  • Tháng : 815
  • Tổng : 184410

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình