Thiết Kế & Lập Hồ Sơ Hoàn Công

Thiết Kế & Lập Hồ Sơ Hoàn Công

MAIN MENU
  • Thiết Kế & Lập Hồ Sơ Hoàn Công

Ứng Dụng

 

-   Đánh giá độ sai lệch so với thiết kế ban đầu.

 
 
Lợi Ích
 
 
-   Thu thập được các thông số chi tiết và đầy đủ về hiện trạng công trình nhanh hơn các biện pháp thông thường nhiều lần.
 
-   Nhanh chóng cho ra mô hình chi tiết của toàn bộ công trình với độ chính xác rất cao, đầy đủ và chi tiết giúp thấy được kết cấu công trình
 
    chân thật nhất.
 
-   Dữ liệu hoàn công được lập nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và chi tiết.
 
-   Dùng làm tài liệu cho việc theo dõi, kiểm tra duy tu, sửa chữa.
 
  • Online : 4
  • Tháng : 12010
  • Tổng : 141505

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình