Thiết Kế Ngược

Thiết Kế Ngược

MAIN MENU
  • Thiết Kế Ngược

 

Ứng Dụng

 

-   Tạo CAD 3D cho thiết bị.
 
-   Sản xuất linh kiện thay thế khi không có sẵn vật tư dự phòng.
 
-   Kết hợp với máy in 3D để sản xuất linh kiện phù hợp.
 
 
 
Lợi Ích
 
-   Sản xuất và cải tiến linh kiện khi không có sẵn bản vẽ thiết kế 
    
    của linh kiện dự phòng phù hợp.
 
-   Ngay khi hình thành được đám mây điểm 3D, có thể tiến hành
   
    chỉnh sửa các thông số cho phù hợp, xây dựng mô hình 3 chiều,
   
    chuyển đổi sang các chương trình BIM để tổng hợp các bản vẽ
 
    2D, bản vẽ kích thước hay các mô hình 3D hoàn chỉnh (Solid 3D)
   
     …sau đó là các mô hình 4D, 5D, 6D, 7D.
 

   

  • Online : 9
  • Tháng : 12779
  • Tổng : 142274

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình