Thiết Kế Ngược

Thiết Kế Ngược

MAIN MENU
  • Thiết Kế Ngược

Ứng Dụng

 

Sản xuất lại các tài sản được bảo hiểm mang tính chất độc đáo,

 

  độc nhất, cổ điển, thủ công (xe cổ…).

 
 
Lợi Ích
 
Những chiếc xe cổ hầu hết được thiết kế riêng theo ý thích của 
 
  người mua và được làm bằng tay, khi xảy ra ai nạn dựa vào dữ 
 
  liệu đã được quét trước đó, chúng ta có thể sản xuất lại những 
 
  bộ phận  hại.
  • Online : 6
  • Tháng : 12806
  • Tổng : 142301

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình