header img

Các vấn đề của giải pháp cũ

photo

Vấn đề lây lan dịch bệnh, virus


Nguy cơ lây nhiễm, lan truyền dịch bệnh

photo

Vấn đề không gian


Môi trường tác nghiệp khó khăn, phức tạp

photo

Vấn đề an toàn


Tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm

photo

Vấn đề thời gian


Cần rất nhiều thời gian đề điều tra, kiểm trang hiện trường

photo

Vấn đề thông tin


Dễ có sự tác động làm thay đổi dấu tích hiện trường

photo

Vấn đề nhân lực


Cần huy động nguồn nhân lực chuyên môn cao điều tra

 GIẢI PHÁP

Bằng những giải pháp tiên tiến, StarGlobal 3D có thể đưa máy móc vào hiện trường và thu thập dữ liệu nguyên gốc ngay cả trong điều kiện không có ánh sáng. 

Xuất dữ liệu Webshare Cloud đã tích hợp không gian ảo 3D Panorama và chức năng đo đạc Measurement kèm theo những dữ liệu thực tế với độ chính xác lên đến ±1mm sẽ được gửi đến các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó bằng những phương pháp và phần mềm chuyên dụng đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sẽ mô phỏng lại hiện trường và quá trình vụ tai nạn để hỗ trợ điều tra.

img

CÁC ỨNG DỤNG AN NINH & 
AN TOÀN CÔNG CỘNG

  Sự đột phá trong công nghệ scan 3D mà không ở phương pháp nào có được, chính là khả năng thu thập dữ liệu hiện trạng nhanh chóng và tái hiện không gian thực tế bằng mô phỏng 3D, từ đó phục vụ công tác phân tích, đo đạc, điều tra nguyên nhân, diễn biến của sự việc khiến cho công nghệ này trở thành phương pháp hiện đại, hiệu quả bậc nhất trên thế giới, tiết kiệm thời gian, chi phí.

img

Đánh giá mức độ thiệt hại:

 • Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, dữ liệu hiện trường được    phân tích mọi lúc, mọi nơi.
 • Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng cứ  còn lưu lại (như ảnh panorama, point cloud model..)
 • Đánh giá mức độ thiệt hại, lập báo cáo trình cơ quan chức năng
 • Đưa ra giải pháp và cơ sở khắc phục hậu quả
 • Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy. Số liệu sẽ    được lưu trữ một cách an toàn.
img

Xây dựng hiện trường tai nạn:

 • Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, giải phóng hiện trường 
  tai nạn, dữ liệu hiện trường được phân tích mọi lúc, mọi nơi.
 • Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng cứ  còn lưu lại (như ảnh panorama, point cloud model..)
 • Số liệu thu thập được sử dụng để xây dựng mô hình 3D hiện trường    phục vụ công tác phân tích, điều tra và tranh tụng
 • Đánh giá mức độ thiệt hại, lập báo cáo trình cơ quan chức năng, đưa ra giải pháp và cơ sở khắc phục hậu quả.
 • Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy. Số liệu sẽ  được lưu trữ một cách an toàn.
img

Bảo hiểm nhà máy:

 • Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, giải phóng hiện trường tai nạn, dữ liệu hiện trường được phân tích mọi lúc, mọi nơi.
 • Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng cứ  còn lưu lại (như ảnh panorama, point cloud model..)
 • Số liệu thu thập được sử dụng để xây dựng mô hình 3D hiện trường    phục vụ công tác phân tích, điều tra và tranh tụng
 • Quản lí tài sản, quản lí rủi ro, dễ dàng phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn.
 • Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy. Số liệu sẽ    được lưu trữ một cách an toàn.
img

Điều tra tội phạm:

 • Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, dữ liệu hiện trường được    phân tích mọi lúc, mọi nơi.
 • Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng cứ  còn lưu lại (như ảnh panorama, point cloud model..).
 • Số liệu thu thập được sử dụng để xây dựng mô hình 3D hiện trường    phục vụ công tác phân tích, điều tra và tranh tụng
 • Giải phóng được hiện trường nhanh chóng, nhưng vẫn bảo toàn            chứng cứ, có thể xử lí những yếu tố không phục vụ điều tra vụ án.
 • Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy. Số liệu sẽ    được lưu trữ một cách an toàn.
img

Hỗ trợ giáo dục:

 • Xây dựng được các mô hình 3D các tòa nhà, công trình giao thông      sử dụng cho việc giáo dục phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông
 • Mô hình bối cảnh chân thật, sống động như thực tế, hỗ trợ tương tác  như trực tiếp có mặt tại hiện trường dựa trên mô hình thực tế ảo.
 • Số liệu thu thập được sử dụng để xây dựng mô hình 3D hiện trường    phục vụ công tác phân tích, đánh giá
 • Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy. Số liệu sẽ    được lưu trữ một cách an toàn.
 • Trực quan, dễ hiểu, tiết kiệm chi phí

TRẢI NGHIỆM DIGITAL TWIN NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH

image

AN NINH & 
AN TOÀN CÔNG CỘNG

Hãy điền chính xác thông tin vào form đăng ký, bộ phận liên quan sẽ liên hệ lại quý khách sớm nhất.

Liên hệ chúng tôi

*Thông tin của quý khách luôn được bảo mật tuyệt đối.