Điều Tra Tội Phạm

Điều Tra Tội Phạm

MAIN MENU
  • Điều Tra Tội Phạm

Ứng Dụng

 

-   Bảo toàn hiện trường.
 
-   Xử lý để loại bỏ các yếu tố không phục vụ cho mục đích điều tra.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, dữ liệu hiện trường được
 
    phân tích mọi lúc, mọi nơi.
 
-   Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng cứ
 
    còn lưu lại (như ảnh panorama, point cloud model..), số liệu sẽ được
 
    lưu trữ một cách an toàn.
 
-   Giúp giải phóng hiện trường nhanh hơn.
 
-   Số liệu thu thập được sử dụng để xây dựng mô hình 3D hiện trường
 
    phục vụ công tác phân tích, điều tra và tranh tụng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 7
  • Tháng : 811
  • Tổng : 184407

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình