Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật kịp thời là ưu tiên hàng đầu của STAR GLOBAL đối với Khách hàng và Đối tác. Chúng tôi hiểu rằng cần phải giúp quý vị dễ dàng truy cập các giải pháp hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần đến, vì vậy Trung tâm hỗ trợ trực tuyến luôn sẵn sàng và cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo bạn có thể được hỗ trợ bất cứ vấn đề liên quan gì đến thiết bị và các sản phẩm & dịch vụ scan 3D cung cấp bởi STAR GLOBAL. Tại đây, bạn có thể xem và tạo các yêu cầu hỗ trợ, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phổ biến, kiểm tra lịch đào tạo và truy cập các tài liệu hỗ trợ kỹ thuật và các tài nguyên khác.

HỎI ĐÁP VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật phổ biến liên quan đến các giải pháp Số hóa 3D và các ứng dụng cụ thể trong từng lĩnh vực mà STAR GLOBAL đã triển khai thực tế.

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN

Truy cập các tài nguyên như thông số kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tiêu chuẩn áp dụng, video hướng dẫn .v.v.

THƯ VIỆN ĐÀO TẠO

STAR GLOBAL cung cấp các khóa đào tạo và hội thảo để cho bạn thấy các ứng dụng của công nghệ 3D Laser Scanning được sử dụng để tạo ra sự khác biệt, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả vượt trội so với các phương pháp truyền thống.