CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC HẬU MÃI – BẢO HÀNH BẢO TRÌ

Thiết bị máy quét 3D của bạn là một công cụ đo lường chính xác. Hãy gửi nó đến nhà máy để hiệu chuẩn định kỳ giúp tăng cường hiệu suất và độ chính xác của thiết bị. Để giúp việc gửi thiết bị của bạn trở nên dễ dàng và thuận tiện, StarGlobal 3D cung cấp một số loại gói bảo hành bảo trì như bảng dưới đây. Ở đây chúng tôi cung cấp chi tiết về các gói dịch vụ tùy chọn. Tất cả các các gói dịch vụ có thể được tính theo tháng hoặc theo năm.

LƯU Ý: Việc sử dụng sai, hao mòn và hư hỏng không đáng có không được bảo hành bởi bất kỳ gói bảo hành nào. Vui lòng tham khảo Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, phần Chính sách dịch vụ của StarGlobal 3D để biết chi tiết.

NỘI DUNG GÓI Mặc định Tiêu chuẩn Cao cấp Đặc biệt
Hỗ trợ kỹ thuật & Thư viện hướng dẫn tự trợ giúp
Phụ tùng thay thế & Nhân công thực hiện
Đáp ứng Thời gian Hoàn thành Dịch vụ
Giao hàng từ StarGlobal 3D cho Khách hàng *
Hiệu chuẩn hàng năm **
Vận chuyển đến và từ trung tâm dịch vụ StarGlobal 3D *
Cho mượn thiết bị thay thế trong quá trình sửa chữa
Cho mượn thiết bị thay thế trong thời gian Sửa chữa & Hiệu chuẩn      

 

Ghi chú:

* Phí vận chuyển không bao gồm phí môi giới, tùy chọn, thuế và VAT

** Đối với các gói bảo hành bao gồm hiệu chuẩn, hiệu chuẩn chỉ hoạt động trong suốt thời gian bảo hành