Mô Hình Dự Án Nhà Máy, KCN

Mô Hình Dự Án Nhà Máy, KCN

MAIN MENU
  • Mô Hình Dự Án Nhà Máy, KCN
    

Ứng Dụng

 

-   Làm website 360 độ cho nhà máy, KCN

 

-   Video giới thiệu KCN, nhà máy

 

-   Thiết kế mô hình thu nhỏ dự án

 

-   Quy hoạch KCN

 

 

Lợi Ích

 

-   Giới thiệu quy mô, phương thức hoạt động của nhà máy

     

    đến các bên quan tâm  không cần đến trực tiếp hiện 

   

    trường.

 

-   Kết hợp công nghệ in 3D để làm mô hình thu nhỏ của dự án 

   

    theo tỉ lệ thực tế.

 

-   Các phân tích xung đột và tương thích giữa hợp phần mới và

   

    cũ được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác

 

-   Việc lắp ráp các hệ thống máy móc công nghiệp được thực hiện

   

    thử nghiệm trên mô hình máy tính trước khi tiến hành thực tế giúp

 

    giảm chi phí, thời gian, hạn chế sai sót

 

 

 

 

 

 

  • Online : 9
  • Tháng : 12823
  • Tổng : 142318

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình