Mô Hình Thông Tin Công Trình (BIM)

Mô Hình Thông Tin Công Trình (BIM)

MAIN MENU
  • Mô Hình Thông Tin Công Trình

Ứng Dụng

 

Scan to BIM

 

-   Quét khảo sát.
 
-   Mô hình hóa.
 
-   Thêm thuộc tính:
 

     + Thời gian (4D)

 

     + Giá thành (5D)

 

     + Năng lượng (6D)

 

     + Quản lý vận hành công trình (7D)

 

 

 

Lợi Ích

 

-   Sắp xếp và tổ chức lại các hoạt động liên quan đến lập kế hoạch tinh gọn.
 
-   Quản lý dễ dàng hơn các dự án phức tạp với yêu cầu ngày càng tăng.
 
-   Cải thiện thông tin liên lạc và quảng bá dự án.
 
-   Cập nhật thông tin dự án một cách trực tiếp và nhất quán.
 
-   Đảm bảo chất lượng cao dựa trên việc tiêu chuẩn hóa các qui trình.
 
-   Đảm bảo tiến độ và giá thành công trình.
 
-   Ít rủi ro và chi phí xây dựng thấp hơn.
 
-   Nâng cao mức độ sản xuất, chế tạo sẵn từ nhà máy.
 
-   Tái sử dụng tài nguyên thông tin cho quá trình thi công hiện tại và tương lai.
 
-   Tối ưu hóa mức tiêu hao năng lượng của công trình.
 
 
 
 
 
 
  • Online : 4
  • Tháng : 12011
  • Tổng : 141506

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình