Quản Lý - Vận Hành - Bảo Dưỡng

Quản Lý - Vận Hành - Bảo Dưỡng

MAIN MENU
  • Quản Lý - Vận Hành - Bảo Dưỡng

Ứng Dụng

 

-   Kiểm tra, kiểm định, phát hiện hư hỏng.
 
-   Lắp ráp thử nghiệm các bộ phận trong hệ thống nhà máy.
 
-   Phát hiện xung đột khi lắp đặt.
 
-   Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng bổ sung.
 
-   Quản lý tài sản.
 
-   Mô phỏng đào tạo, tập huấn.
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Tối ưu hóa không gian nhà máy.
 
-   Việc lắp ráp các hệ thống máy móc công nghiệp được thực
 
    hiện thử nghiệm trên mô hình máy tính
 
    trước khi tiến hành thực tế giúp giảm chi phí, thời gian khi
 
    có sai sót.
 
-   Đáp ứng tốt đối với nhu cầu quản lý từ xa đối với các Công
 
    ty có nhiều nhà máy tại nhiều nơi. (có thể
 
    xem, đánh giá, quản lý vận hành và điều hành hiệu quả hơn
 
    từ một nơi đến nhiều địa điểm nhà máy khác nhau).
 
-   Số hóa dự án giúp cho việc kiểm tra, giám sát, quản lý được 
 
    nhất quán trong suốt vòng đời dự án.
 
 
 
 
 
 
  • Online : 6
  • Tháng : 12783
  • Tổng : 142278

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình