Quy Hoạch Kiến Trúc

Quy Hoạch Kiến Trúc

MAIN MENU
  • Quy Hoạch Kiến Trúc

 

Ứng Dụng

 

-    Từ dữ liệu PC nhanh chóng chuyển thành mô hình 3D, kết hợp với

 

      việc đặt mô hình kiến trúc vào vị trí dự kiến sẽ giúp kiến trúc sư

 

      và chủ đầu tư có cái nhìn khách quan nhất khi dự án được hoàn

 

      thành ngay cả khi chưa tiến hành xây dựng. Từ đó kiểm tra những

 

      xung đột và điều chỉnh quy hoạch hợp lý hơn.

 

 

 

 

Lợi Ích

 

 

-    Công nghệ 3D scanning giúp ghi nhận toàn bộ hiện trạng môi trường

 

     sắp có dự án một cách chính xác nhất.

 

 

 

 

 

 

 

  • Online : 5
  • Tháng : 12012
  • Tổng : 141506

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình