Quy Hoạch Thủy Lợi - Lâm Nghiệp - Nông Nghiệp

Quy Hoạch Thủy Lợi - Lâm Nghiệp - Nông Nghiệp

MAIN MENU
  • Quy Hoạch Thủy Lợi - Lâm Nghiệp - Nông Nghiệp

Ứng Dụng

 

-   Quy hoạch vùng khai thác.
 
-   Thiết kế hệ thống thủy lợi ( Cống đập, tưới tiêu).
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Nhanh chóng lên mô hình và xây dựng các hệ thống tưới tiêu,
 
    thủy lợi cho công tác Nông nghiệp, Lâm nghiệp mà phương
 
    pháp thông thường mất thời gian rất dài để thực hiện.
 
-   Xác định diện tích rừng và tình trạng khai thác rừng.
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 10
  • Tháng : 12779
  • Tổng : 142274

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình