Tạo Mô Hình Các Chi Tiết Thực Tế

Tạo Mô Hình Các Chi Tiết Thực Tế

MAIN MENU
  • Tạo Mô Hình Các Chi Tiết

Ứng Dụng

 

-   Tạo ra môi trường cảnh quan trong phim, có bản sao

 

    chính xác của các đối tượng ( đầu máy xe lửa, ô tô,

 

    máy bay,..) sau đó tạo ra các cử động cho nó, quét các

 

    bề mặt trong và ngoài các tòa nhà to lớn hay những

 

    thành cổ nổi tiếng.

 

 

 

Lợi Ích

 

-   Cho phép đưa hình ảnh của những vật thể không có 

 

    mặt vào đoạn phim tăng tính sinh động, lôi cuốn…

 

-   Cho phép thay đổi hình dạng hoặc làm biến dạng ảnh 

 

    con người, động vật, thực vật ở các chi tiết, các bộ phận cần thiết.

 

-   Tiết kiệm nhiều chi phí.

 

 

 

 

 

  • Online : 6
  • Tháng : 12788
  • Tổng : 142283

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình