Thực Hiện Các Kỹ Xảo 3D

Thực Hiện Các Kỹ Xảo 3D

MAIN MENU
  • Kỹ Xảo 3D

 

Ứng Dụng

 

-   Cảnh cháy nổ.
 
-   Mô phỏng cảnh vật thực tế.
 
-   Các hiệu ứng đẹp mắt.
 
 
 
 
Lợi Ích
 
 
Truyển tải một cách chân thật nhất các thông điệp về hành động, 
 
   cảnh vật,…thông qua các hiệu ứng.
 
-  Hình ảnh đẹp mắt, chân thật.
 
-  Tiết kiệm nhiều chi phí.
 
-  Có thể thực hiện những cảnh quy phức tạp, nguy hiểm mà không 
 
   cần phải phá hủy đạo cụ hoặc dựng các phim trường phức tạp
 
-  Bảo đảm tính an toàn
 
 
 
 
 
 
 
  • Online : 5
  • Tháng : 12021
  • Tổng : 141516

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình