Xây Dựng Hiện Trường Tai Nạn

Xây Dựng Hiện Trường Tai Nạn

MAIN MENU
  • Xây Dựng Hiện Trường Tai Nạn

 

Ứng Dụng

 

-   Thu thập dữ liệu hiện trường.
 
-   Mô phỏng và điều tra nguyên nhân.
 
-   Xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại.
 
-   Dựng lại hiện trường.
 
 
 
Lợi Ích
 
-   Thu thập dữ liệu hiện trường nhanh chóng, dữ liệu hiện trường được
 
    phân tích mọi lúc, mọi nơi.
 
-   Nhanh chóng ghi nhận lại toàn cảnh hiện trường với đầy đủ chứng cứ
 
    còn lưu lại (như ảnh panorama, point cloud model..), số liệu sẽ được
 
    lưu trữ một cách an toàn.
 
-   Giúp giải phóng hiện trường nhanh hơn, đặc biệt là các vụ tai nạn giao
 
    thông trên quốc lộ.
 
-   Số liệu thu thập được sử dụng để xây dựng mô hình 3D hiện trường
 
    phục vụ công tác phân tích, điều tra và tranh tụng.
 
-   Tài liệu thu được trung thực, khách quan và đáng tin cậy.
 
 
 
 
 
  • Online : 10
  • Tháng : 12795
  • Tổng : 142290

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình