• 1

  Ensure 100% on schedule

 • 2

  Ensure equipment… & software is always well maintained & properly calibrated

 • 3

  Ensure…. staff are professionally trained

 • 4

  Ensure quality of products are always inspected thoroughly before handover

Nền tảng Du lịch Tương tác Thông minh 3D/360 dựa trên công nghệ 3D Laser Scanning tiên tiến của thế giới giúp tái hiện các địa điểm du lịch với màu sắc chân thật, kích thước chính xác và dữ liệu đầy đủ của toàn bộ hiện trạng điểm đến trong không gian ba chiều…

Xem thêm