ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NÀY, TOÀN THỂ ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ StarGlobal 3D CAM KẾT THỰC HIỆN “QUY TẮC ỨNG XỬ 3D” NHƯ SAU

ĐỐI VỚI BẢN THÂN

 

 1. Tuân thủ tuyệt đối quy định bảo mật thông tin
 2. Chủ động lập kế hoạch làm việc hàng ngày và cập nhật tiến độ kịp thời
 3. Báo cáo ngay lập tức khi kế hoạch thay đổi hoặc phát sinh bất cứ vấn đề gì bất thường
 4. Luôn luôn phản hồi kịp thời đối với email hoặc tin nhắn liên quan đến công việc
 5. Mỗi thành viên là một đại sứ thương hiệu của StarGlobal 3D

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

 

 1. Đẩy mạnh tương tác nhóm và truyền thông nội bộ
 2. Áp dụng mạnh mẽ tư duy phản biện và tranh luận mang tính xây dựng
 3. Lắng nghe chân thật và tôn trọng ý kiến của người khác
 4. Bắt buộc 100% thành viên phải nêu ý kiến trong cuộc họp
 5. Linh động xử lý công việc theo tình huống, nhưng không xung đột với quy trình đã chuẩn hóa

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

 1. Tư vấn giải pháp đáp ứng đúng hoặc vượt qua kỳ vọng của Khách hàng
 2. Luôn luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến và thấu hiểu Khách hàng
 3. Chủ động liên hệ với Khách hàng/ Đối tác để báo cáo tiến độ & cập nhật tình hình công việc
 4. Ý kiến phàn nàn của Khách hàng/ Đối tác phải luôn được ghi vào sổ theo dõi và có hành động giải quyết kịp thời
 5. Báo cáo ngay lập tức đối với những yêu cầu phát sinh từ phía Khách hàng/ Đối tác