Tất cả máy ảnh đã mua sẽ được bảo hành một năm kể từ ngày giao hàng, Khách hàng mua ở StarGlobal 3D có thể yêu cầu biên lai để được nhận bảo hành.

Nếu máy ảnh phát hiện có lỗi trong năm đầu tiên kể từ khi mua hàng:

  • Khách hàng được hỗ trợ thay thế phụ kiện, tân trang (bao gồm phí vận chuyển). Máy ảnh bị lỗi sẽ được chuyển về nhà sản xuất (“Nhãn vận chuyển” sẽ được cung cấp cho Khách hàng) & một máy mới sẽ chuyển về lại cho Khách hàng.

Nếu máy ảnh phát hiện lỗi/ hỏng khi vận chuyển đến nơi hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua:

  • Khách hàng được thay thế thiết bị mới (không bao gồm phí vận chuyển) tuỳ thuộc vào quyết định số lượng trong kho của StarGlobal 3D
*** Chính sách bảo hành không áp dụng cho máy ảnh bị rơi hoặc Khách hàng làm hỏng máy ảnh, những máy ảnh này được coi là mất tình trạng bảo hành & Bảo hành không thể chuyển nhượng sang một thiết bị khác.