Tham quan Thực tế ảo VR - 3D/360
Tích hợp audio, video, hình ảnh, bài viết thuyết minh
Tích hợp GPS, thuyết minh tự động, tra cứu thông tin bằng mã QR
Thực tế tăng cường AR, trí tuệ nhân tạo AI
Tích hợp các chức năng điều khiển IoT, giám sát an ninh, an toàn, quản lý tài sản
Tích hợp Platform bên thứ 3 như: Vé điện tử, booking, thương mại điện tử...

Tính năng phần mềm

ĐĂNG KÝ NGAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *