Khu công nghiệp tương tác thông minh 3D/360

Tính năng phần mềm

Quản lí hạ tầng, kết nối cơ sở dữ liệu, IoT, PLC/SCADA, chiếu sáng thông minh

Cho phép đấu nối dữ liệu của hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát vào phần mềm, từ đó cho phép theo dõi và điều khiển ngay trên phần mềm

Tích hợp dữ liệu của các sensor được gắn trên các thiết bị

Dữ liệu từ các sensor được gắn trên mỗi thiết bị dùng để kết nối các thiết bị với nhau và kết nối với hệ thống điều khiển có thể được tích hợp vào phần mềm và được theo dõi real-time trên hình ảnh 360

Quản lí máy móc/ thiết bị/ tài sản, các hệ thống HVAC, điện, nước, chữa cháy

Chức năng cho phép ban quản lý nhà máy tích hợp thông tin lên từng tài sản thiết bị như nhà sản xuất, nhà cung cấp, quá trình bảo trì... trên hình ảnh 360, từ đó dễ dàng truy xuất và thay đổi khi cần thiết. Ngoài ra phần mềm còn cho phép đấu nối cơ sở dữ liệu ERP hiện hữu thông tin API

Lưu trữ và quản lí dữ liệu đám mây điểm của không gian được số hóa

Mỗi thiết bị/ máy móc/ nhà xưởng sau khi được số hóa bằng công nghệ 3D laser scanning được lưu trữ và quản lý trên phần mềm và được sử dụng cho nhiều mục đích kỹ thuật khác nhau như làm hồ sơ hiện trạng, kiểm định, thiết kế ngược, lắp ghép thử nghiệm...

Quản trị nội dung

Tính năng dành cho Bản quản lý để quản lý giao diện phần mềm và các nội dung thể hiện bao gồm hình ảnh 360, mô hình 3D, biểu tượng điều hướng tham quan, các bài viết, video, nhạc...

Quản trị hệ thống

Tính năng dành cho Ban quản lý để thực hiện việc tạo mới hoặc xóa các tài khoản phân quyền, phân cấp và quản lý hoạt động của các tài khoản đó. Định kỳ sao lưu, phục hồi dữ liệu đề phòng sự cố

Bản đồ tổng thể các điểm số hóa

Bản đồ 2D tổng thể thể hiện chính xác vị trí các điểm được số hóa được tích hợp trên phần mềm Nhà máy tương tác thông minh - SMART FACTORY 3D/360. Qua đó cho phép người dùng có thể thấy được tương quan vị trí giữa các địa điểm trong nhà máy và vị trí giữa các nhà máy và các địa điểm khác

Tích hợp mô hình 3D

Cho phép người dùng xem, tương tác với mô hình 3D, công trình. Trong mô hình 3D, sẽ tích hợp các thuyết minh, giới thiệu, audio hoặc video liên quan đến mô hình số hóa

ĐĂNG KÝ NGAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *