WEB/ APP TƯƠNG TÁC THÔNG MINH 3D/360

Showroom tương tác thông minh

Khách hàng: Gạch Đồng Tâm

Nhà máy tương tác thông minh

Khách hàng: Rạng Đông

Khu công nghiệp tương tác thông minh

Khách hàng: Long Hậu

Du lịch tương tác thông minh

Khách hàng: Bitexco

Du lịch tương tác thông minh

Khách hàng: Sở Du lịch TP. HCM

Du lịch tương tác thông minh

Khách hàng: Bến Nhà Rồng

Bảo tàng tương tác thông minh

Khách hàng: Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Bảo tàng tương tác thông minh

Khách hàng: Bảo tàng TP. HCM

Di sản tương tác thông minh

Khách hàng: Lăng Tự Đức

Hệ thống chiếu sáng thông minh

Khách hàng: QTSC

Hội thảo tương tác thông minh

Khách hàng: BNI Miracle Chapter

Hạ tầng tương tác thông minh

Khách hàng: Trường đại học Dầu Khí