Lake Mary, FL ngày 20 tháng 9 năm 2016 – FARO (NASDAQ: FARO) nguồn đáng tin cậy nhất trên thế giới về các giải pháp đo lường và hình ảnh 3D cho đo lường nhà máy, thiết kế sản phẩm, an toàn công cộng, xây dựng ứng dụng BIM/CIM và mô hình 3D, thông báo việc phát hành FARO Zone 2D, một phần mềm vẽ sơ đồ hoàn toàn mới cho các chuyên gia thực thi pháp luật, chữa cháy và bảo hiểm.

Lake Mary, FL ngày 16 tháng 6 năm 2017 – FARO (NASDAQ: FARO), tiếp tục công bố phát hành phần mềm FARO Zone 3D. Nền tảng công nghệ này giúp cho việc phân tích dữ liệu và tái dựng lại hiện trường được linh hoạt hơn.

Số hóa 3D các tài sản được bảo hiểm

  • Ứng Dụng

– Số hóa các tài sản được bảo hiểm có trong hợp đồng bảo hiểm.

– Xác định quy mô, kích thước của tài sản được bảo hiểm.

  • Lợi Ích

– Lên mô hình tài sản mua bảo hiểm, xác định loại hình bảo hiểm phù hợp.

– Dữ liệu được lưu trữ mãi mãi giúp cho việc kiểm tra và đánh giá mức độ tin cậy cũng như mức độ hư hại khi có sự cố.

– Bằng chứng được quét không thể giả mạo.

– Giảm được một số hình thức gian lận trong bảo hiểm.

Chi tiết hoạt động số hóa tài sản bảo hiểm bằng công nghệ 3D laser scanning

Scan 3D để tạo các thiết kế ngược

  • Ứng Dụng

– Sản xuất lại các tài sản được bảo hiểm mang tính chất độc đáo, độc nhất, cổ điển, thủ công (xe cổ…).

  • Lợi Ích

– Những chiếc xe cổ hầu hết được thiết kế riêng theo ý thích của người mua và được làm bằng tay, khi xảy ra ai nạn dựa vào dữ liệu đã được quét trước đó, chúng ta có thể sản xuất lại những bộ phận hư hại.

Mô phỏng hoạt động thiết kế ngược sử dụng công nghệ 3D laser Scanning

Quét 3D đánh giá thiệt hại tài sản bảo hiểm

Mô tả hoạt động quét 3D để đánh giá thiệt hại các tài sản bảo hiểm