Máy quét Laser 3D của FARO sẽ scan 3D toàn bộ dữ liệu thu thập được từ bề mặt của công trình giúp ích cho việc xây dựng kế hoạch bảo tồn và khôi phục các công trình kiến trúc lịch sử…

Ngoài ra, các giải pháp point cloud modeling từ công nghệ 3D laser Scanning còn cung cấp cho các nhà nguyên cứu và các nhà khoa học các mô hình 3D trên CAD để thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch trong việc xác định cấu trúc công trình cũng như đưa ra các giải pháp phân tích hoặc phục hồi các giá trị mang tính lịch sử cần được bảo tồn..

Số hóa công trình Di sản, du lịch, văn hóa

  • Ứng Dụng

– Số hóa công trình giúp theo dõi mức độ xuống cấp, hư hỏng của di sản dựa trên các bản dựng mô hình 3D

– Tạo bản vẽ kỹ thuật, các bản thiết kế ngược cho các công trình di sản.

– Dựng mô hình 3D di sản phục vụ trùng tu, sửa chữa, tôn tạo

  • Lợi Ích

– Dựng mô hình 3D nhanh chóng, chính xác từng chi tiết hoa văn, phào chỉ.

– Máy quét 3D sẽ tạo ra một bản mô phỏng sau đó lưu trữ thông tin số hóa trên server, giúp cho việc bảo quản dữ liệu an toàn, ứng dụng ngay khi cần thiết.