Có thể bạn chưa biết, ngày nay người ta có thể mô hình hóa 3D toàn bộ một con tàu hoặc lớn hơn là cả trái đất chỉ bằng máy quét 3D?

Dữ liệu thu thập từ máy quét laser 3D diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, đầy đủ và chính xác sẽ giúp việc đưa ra được bản số liệu hoàn hảo trong cho quá trình sửa chữa hoặc đóng mới tàu, thuyền.

StarGlobal 3D cung cáp Các giải pháp đo đường từ máy quét laser 3D ngoài khả năng giúp ích cho việc khảo sát hiện trạng còn giúp thực hiện số hóa thân tàu, lên mô hình 3D để sử dụng lắp đặt các cụm máy hoặc phục hồi các bộ phần cần thiết cho tàu, thuyền.

Khảo sát hiện trạng công trình 3D cho sản phẩm hoặc dự án hàng hải

  • Ứng Dụng

– Mô hình 3D toàn bộ một con tàu có thể xác định sự ăn mòn vỏ tàu và các chi tiết nhỏ nhất, ở những nơi mà các biện pháp khác hoàn toàn không thể tiếp cận.

– Công nghệ scan 3D dễ dàng cho biết mức độ hư hại bề mặt (vỏ tàu, chân vịt…).

– Xác định diện tích và tối ưu hóa cách bố trí các hợp phần chỉ bằng vài lần quét 3D tại các khu vực cảng biển, khu vực neo đậu..

  • Lợi Ích

–  Dữ liệu thu được đầy đủ, chính xác và chi tiết giúp dễ dàng phát hiện hư hại và lên phương án sửa chữa kịp thời, nhanh chóng với chi phí nhỏ hơn nhiều lần so với các biện pháp thông thường.

Mô tả công nghệ số hóa 3D trong ngành hàng hải

Dựng mô hình 3D cho các ứng dụng Hàng hải

  • Ứng dụng

– Lên mô hình 3D các chi tiết để Kiểm tra xung đột trong quá trình nâng cấp lắp ghép, đột phá của công nghệ là có thể 3D hóa các chi tiết dù là phức tạp đến đâu một cách chính xác, hỗ trợ lên các phương án kiểm tra khắc phục.

Ví dụ: Bổ sung hệ thống nước dằn (water ballast treatment system) theo tiêu chuẩn IMO.

– Kiểm định chất lượng công trình qua từng giai đoạn thi công, chế tạo. Mô hình 3D cho phép kiểm tra sai lệch chi tiết, phát hiện kịp thời để đều chỉnh theo từng giai đoạn cụ thể.

– Thiết kế ngược và cải tiến thiết kế: Thiết kế ngược 3D là một trong những thế mạnh của công nghệ Quét 3D, đặc biệt khi các bản vẽ gốc bị thất lạc hay đã sai lệch quá nhiều trong thực tế.

– Đánh giá và so sánh hiện trạng thực tế so với thiết kế ban đầu của tàu: Quá trình hiện thực hóa một chiếc tàu cơ lớn không thể tránh khỏi sai sót so với bản vẽ, việc xác định sai sót ở chỗ nào để lên các phương án khắc phục là điều rất cần thiết.

– Theo dõi và báo cáo tiến độ dự án: Khi hoàn thành một khối lượng công việc nào đó, việc đưa ra những hình ảnh báo cáo và lưu trữ là rất quan trọng, công nghệ Scan 3D có thể cho phép số hóa chi tiết đúng kích thước và hình ảnh thật của vật thể, công trình, Đó là một bản báo cáo và theo dõi tiến độ dự án một cách hoàn hảo.

  • Lợi Ích

– Kiểm định chất lượng công trình qua từng giai đoạn thi công, chế tạo.

– Dễ dàng đánh giá và so sánh hiện trạng thực tế so với thiết kế ban đầu của tàu.

– Công tác theo dõi và báo cáo tiến độ dự án được thực hiện một cách nhanh gọn, đầy đủ và chính xác.

Mô hình 3D (3D Modellings) với công nghệ quét 3D

Công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng các dự án hàng hải bằng cách Scan 3D

  • Ứng Dụng

– Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp.

  • Lợi Ích

– Dựa trên dữ liệu đã quét có thể thực hiện cải tiến kỹ thuật bằng việc thêm bớt … các bộ phận để tối ưu hóa không gian hoặc nâng cao hiệu suất làm việc.

 

Mô tả về công nghệ số hóa 3D trong công tác kiểm tra, quản lý chất lượng hàng hải